Bình luận (22)
 • Avatar

  Poi   Ẩn Danh   20 giờ Trước

  https://shp@ee/8h4nru3 Ae có nhu cầu tìm L*n giả vui lòng thay "@" thành "DẤU CHẤM"
 • Avatar

  Hhhhgggffccfffffvvv   Ẩn Danh   1 ngày Trước

  nếu bạn đọc được bình luận này thì bố *** bạn sẽ chết vào 5năm nữa. để đề phòng thì bặn phải gửi bình luận này đến 5 truyện .thật lòng xin lỗi vì tôi đọc được nên mới phải gửi
 • Avatar

  nh   Ẩn Danh   2 ngày Trước

  ai đọc được tin nhắn của tôi thì người mà bạn thích sẽ mất vào năm thứ hai sau khi bạn gặp họ.bạn phải sóc lọ 5 lần và gửi bình luận này đến 5 truyện khác,xin lỗi vì tôi đọc được nên mới phải gửi
 • Avatar

  o   Ẩn Danh   2 ngày Trước

  nếu bạn đọc được bình luận này thì bố *** bạn sẽ chết vào 5năm nữa. để đề phòng thì bặn phải gửi bình luận này đến 5 truyện .thật lòng xin lỗi vì tôi đọc được nên mới phải gửi
 • Avatar

  đ   Ẩn Danh   2 ngày Trước

  nếu bạn đọc được bình luận này thì bố *** bạn sẽ chết vào 5năm nữa. để đề phòng thì bặn phải gửi bình luận này đến 5 truyện .thật lòng xin lỗi vì tôi đọc được nên mới phải gửi
 • Avatar

  Ẩn danh   Ẩn Danh   2 ngày Trước

  Nhân vật ***u quá (cả main nam lẫn quỷ). Main nam ko làm thì chết thôi chứ cãi cọ éo gì nữa. Quỷ thì thì đứng ở ưu thế mà nói một hồi thành yếu thế, phải giải thích cho main nam. Cả đám ***u ***. Thực tế nên là như này: Quỷ: Giết main nam nếu được. Không giết thì ép nó làm, nó ko làm thì giết. Ở đó lý do lý trấu. Main nam thì thôi, ***u quá, chán đ_é_o muốn nói.
 • Avatar

  Ẩn danh   Ẩn Danh   2 ngày Trước

  Nhân vật *** quá (cả main nam lẫn quỷ). Main nam ko làm thì chết thôi chứ cãi cọ éo gì nữa. Quỷ thì thì đứng ở ưu thế mà nói một hồi thành yếu thế, phải giải thích cho main nam. Cả đám *** ***. Thực tế nên là như này: Quỷ: Giết main nam nếu được. Không giết thì ép nó làm, nó ko làm thì giết. Ở đó lý do lý trấu. Main nam thì thôi, *** quá, chán *** muốn nói.
 • Avatar

  Ẩn danh   Ẩn Danh   2 ngày Trước

  Nhân vật *** quá (cả main nam lẫn quỷ). Main nam ko làm thì chết thôi chứ cãi cọ éo gì nữa. Quỷ thì thì đứng ở ưu thế mà nói một hồi thành yếu thế, phải giải thích cho main nam. Cả đám *** ***. Thực tế nên là như này: Quỷ: Giết main nam. Không giết thì ép nó làm, nó ko làm thì giết. Ở đó lý do lý trấu. Main nam thì thôi, *** quá, chán *** muốn nói.
 • Avatar

  g   Ẩn Danh   3 ngày Trước

  nếu bạn đọc được bình luận này thì bố *** bạn sẽ chết vào 5năm nữa. để đề phòng thì bặn phải gửi bình luận này đến 5 truyện .thật lòng xin lỗi vì tôi đọc được nên mới phải gửi
 • Avatar

  drfh   Ẩn Danh   3 ngày Trước

  Nếu bạn đọc được bình luận này thì bố *** bạn sẽ chết vào 5năm nữa. để đề phòng thì bặn phải gửi bình luận này đến 5 truyện .thật lòng xin lỗi vì tôi đọc được nên mới phải gửi
Xem thêm nhiều bình luận
Lên đầu trang